Donationen Fredrique Wohlfarts stiftelse

Stiftelsenamn:

Donationen Fredrique Wohlfarts stiftelse

Organisationsnummer: 857201-9472
c/o Adress: Göteborg stad
Adress: Stadsledningskontoret, Stiftelser
Postnummer: 404 82
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 031-3650000
Fax:  
E-post: stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Webbsida: www.goteborg.se/stiftelser
Kontaktperson: Marie-Louise Börve, 031-3680244
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål: Avkastningen ska användas till bidrag till fader- och moderlösa barn samt även till sådana barn som är i avsaknad av omvårdnad.
År: 2015
Tillgångar: 4.241.005 kr
Posted in Fonder & Stipendier.