Gunvor Plantings Stiftelse för studier

Gunvor Plantings Stiftelse för studier
Bergsgatan 16
Mats Bergquist
112 23 Stockholm
08-651604

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål, att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.

Understöd skall kunna lämnas till finländska (finlandssvenska eller finska) och åländska ungdomar som bedriver studier i Sverige.

Avsikten härmed är att detta skall bidra till att bevara och stärka svenskt språk och svensk kultur på Åland och i Finland, för att därmed fördjupa den kulturella samhörigheten mellan dessa länder och Sverige.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev