Stiftelsen C J Roos af Hjelmsäters Donationsfond

Stiftelsen C J Roos af Hjelmsäters Donationsfond
Eriksbergsgatan 17
Timmermansorden
114 30 STOCKHOLM
08-6115009

Årsräntan skulle tilldelas behövande änkor efter timmermansbröder med företräde för dem, vilkas män varit ledamöter av drätseldirektoriet.

Pensioner ur donationsfonden fick utdelas jämväl till i ekonomiskt betryck komna timmermansbröder ävensom till oförsörjda barn till sådana timmermansbröder äger att disponera avkastningen även för vård av behövande ålderstigna och /eller sjuka människor ävensom för främjande av vård av sådana, samt – därest medel finns tillgängliga efter tillgodoseende av dessa ändamål – även för barns och ungdoms vård och fostran.

Posted in Fonder & Stipendier.