Stiftelsen Disponent och Fru Henry Dunkers Donation för beredande av bostäder åt Pauvres Honteux

Stiftelsen Disponent och Fru Henry Dunkers Donation för beredande av bostäder åt Pauvres Honteux
Stadsledningsförvaltningen
Helsingborgs Kommun
251 89 HELSINGBORG
042-10 50 00

Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 av avkastningen lagts till kapitalet, hjälpa mindre bemedlade att anskaffa och förhyra en tillfredsställande bostad.

Bidraget får bestämmas med hänsyn till sökandes ekonomiska omständigheter, fondens årliga tillgängliga avkastning och andra kända hjälpbehov samt skall syfta till att utgöra en verklig hjälp.

 

Posted in Fonder & Stipendier.