Stiftelsen Per Engvalls fond

Stiftelsen Per Engvalls fond
Ann-Charlotte Winberg
Vingåkers kommun
643 80 VINGÅKER
0151-191 11

Disponibel avkastning skall användas för elever från Vingåkers kommun som går i kommunens skolor företrädesvis för:

- Stipendier för fortsatt utbildning.
Studerande vid folkhögskola och den som genom lärlingsutbildning eller på annat sätt skaffar sig en utbildning inom ett genuint hantverksyrke bör kunna komma ifråga för erhållande av stipendier,
- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,
- belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,
- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,- förvärv av materiel m m.
Posted in Fonder & Stipendier.