Stiftelsen Bolanderska Familjefonden

Stiftelsen Bolanderska Familjefonden
Stortorget 10
Advokat Karin Åkesson Rehnholm
371 34 KARLSKRONA
0455-80010

Överskottet skall, sedan en femtedel lagts till kapitalet, utdelas till fattiga människor boende inom följande socknar: Rödeby, sturkö, Tjurkö, Aspö, Hasslö, Ramdala, Kristianopel, Torhamn, Jämjö, Lösen, Augerum, Fridlevstad, Sillhövda, Tving och Eringsboda.

Utdelningen av medlen bör ske av vederbörande fattigvårdsstyrelse, vilka bör tillse att medlen tilldelas personer, som om de varit friska, under sin krafts dagar varit kända för aktsamhet och sparsamhet.

Femtedelen av vart femte års överskott må överlämnas till Blekinge Museum eller föreningen Vämöparken att stärka deras Byggnadsfonder. Förvaltningen av hustruns andel i den fasta egendomen skall tillföras fonden. Dock skall förvaltningen av andelen under viss tid omhänderhavas av advokaten Sven Erik Åkesson, Karlskrona, och skall nettoavkastningen årligen utdelas till hjälpbehövande handikappade i Karlskrona efter bestämmande av advokaten Sven Erik Åkesson.

Posted in Fonder & Stipendier.