Fond för äldre behövande personer, med företräde för de som varit kontors-eller affärsanställda.

Stiftelsen Johanna Nordlunds Fond

Stiftelsen Johanna Nordlunds Fond
Stadsledningsförvaltningen
Helsingborgs stad
251 89 Helsingborg
042-10 50 00

Stiftelsens ändamål är att, efter det att 10% av den årliga avkastningen lagt till kapitalet, ska återstoden utdelas till äldre behövande personer, med företräde för de som varit kontors-eller affärsanställda.

Posted in Fonder & Stipendier.