Stiftelsen Eva Cullbergs minnesfond

Stiftelsen Eva Cullbergs minnesfond
Stadshuset Konsult och Service
Västerås Stad
721 87 VÄSTERÅS
021-390000

Fonden har till huvudsakligt ändamål att verka för sådan vidareutbildning av till frihetsstraff villkorligt dömda eller från fångvårdsanstalt villkorligt eller slutligt frigivna personer, vilken kan anses erforderlig för deras återanpassning i samhället. Medlen får inte användas till sådana utgifter som eljest bekostas av skattemedel.

 

Posted in Fonder & Stipendier.