Stockholms stads stiftelser

 

Stockholms stad förvaltar stiftelser för olika ändamål. Bidrag eller stipendier kan bland annat sökas för ekonomiskt stöd till hushållet, utbildning, studiehjälpmedel, kulturell verksamhet, social verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet.

Stockholms stads stiftelser

Metallarbetare, bleckslagare/plåtslagare eller smed som planerar vidare utbildning eller arbete utomlands kan söka bidrag ur Anders Granholms yrkesskolestiftelse.

Stiftelsens avkastning ska användas som reseunderstöd till yrkesidkare inom ovanstående yrken som har en pågående eller planerad vidareutbildning, praktik eller anställning utomlands.

För att kunna söka behöver du vara stadigvarande boende i Stockholms stad.

Ansökan ska innehålla

  • Personbevis för stipendium
  • Intygande av pågående studier och dess inriktning alternativt arbetsgivarintyg där beskrivning av arbetsuppgifter framgår
  • Verifikation för planerad eller pågående utbildning/praktik/anställning utomlands
  • Tidsplan och budget för utlandsvistelsen
  •  Eventuell annan finansiering
Posted in Fonder & Stipendier.