Mats-Åke Ohlssons Minnesfond

En leukemifond

Mats-Åke Ohlssons Minnesfond instiftades med syftet att stödja barn och ungdomar som drabbats av leukemi. Fonden stödjer även institutioner, personal samt andra som arbetar med leukemi.

Barn och ungdomar som drabbats av leukemi har möjlighet att ansöka om medel ur fonden. Vad pengarna ska användas till spelar mindre roll för stiftelsens styrelse, huvudsaken är att det underlättar tillvaron för den sjuke och dennes familj. För personal och institutioner som arbetar med leukemi kan pengarna gå till att täcka delar av kurskostnader och liknande.

Fonden förfogar inte över stora summor. Den årliga utdelningen uppgår i nuläget till ca 50 000 kronor. En normal utdelning kan uppgå till 3 000 - 5 000 kronor per ansökan. Blir det avslag på någon ansökan på grund av för många ansökningar, ligger den kvar till nästa möte.

Bakgrund

Simmaren Mats-Åke Ohlsson var en duktig simmare i Borlänge Simsällskap. I början av 1980-talet avled "Måke" i leukemi, endast 23 år gammal. Under hans sjukdomstid, som var både lång och svår, kunde konstateras att det fanns ytterligt små möjligheter att få någon ekonomisk hjälp för att sätta lite guldkant på tillvaron. Därför instiftades fonden när Måke avled, av hans anhöriga samt Borlänge Simsällskap.

Ansökan

Då fondens storlek är ganska liten, kan den inte göra stora och avgörande insatser för att bota leukemi. Därför har inriktningen varit att försöka sätta lite guldkant på tillvaron för de som är drabbade av sjukdomen. Vi vet att blir ett barn sjukt så drabbas hela familjen. Fonden har bland annat hjälpt till med prenumerationer på Bamse till småbarn och bidrag till rekreationsresor, inköp av datorer, spel, lekredskap, kläder, specialmat och, ja, bara förstärka familjens kassa.

Vi vet att det kostar pengar att ha, eller ha haft, leukemi, så därför får de sökande lämna ett förslag på vad de tänker använda pengarna till. Ett normalbelopp som lämnas brukar ligga på 3 000 - 4 000 kronor. Den sjuke ska vara barn eller ungdom, och vi har satt åldersgränsen uppåt till 23 - 24 år, samma ålder som Måke hade då han avled.

Så gör du

För att kunna erhålla bidrag från fonden ska intyg från läkare eller kurator, tillsammans med ett brev från den sökande med uppgifter om familjesituationen och bidragets storlek, sändas till fonden. Inga särskilda ansökningshandlingar finns. Ett vanligt brev och intyg räcker.

Styrelsen sammanträder två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Ansökan bör vara styrelsen tillhanda senast sista mars samt sista september.

Kontakt

Adress Mats-Åke Ohlssons Minnesfond
Att: Rolf Möller
Skogsfrustigen 2
784 50 Borlänge
Email moller.rolf@gmail.com
Telefon 0243 - 102 96
Mobil 0703 - 95 87 78

Alternativ kontaktperson

Adress Berndt Reuithe
Häradsvägen 19
784 34 Borlänge
Email berndt.reuithe@gmail.com
Telefon 0243 - 102 50
Mobil 0703 - 34 43 18

Gåvor

Gåvor emottages tacksamt och kan sättas in på postgiro 58 26 88 - 8.

Posted in Fonder & Stipendier.