Stiftelsen Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond

Stiftelsen Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond

Tar emot ansökningar från och med den 1 januari!

 

Stiftelsen beviljar bidrag för barn och ungdomar (0 – 25 år) med neurologiska funktionsnedsättningar. Till exempel polio, MS, Tourettes syndrom. Mer om neurologiska funktionsnedsättningarObservera ej neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och liknande.

Senast den 1 april ska ansökan vara inskickad, adress se nedan. Ansökan görs på särskild blankett. Vi tar inte emot ansökningar året innan ansökningsåret.

De senaste åren har utdelningen varit totalt 20 000 kr per år. Det innebär ca 1 000 – 3 000 kronor till den som beviljas bidrag. Alla som söker beviljas inte bidrag. Mer information om Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond hittar du genom att klicka här.

Frågor och svar

Till vad får man använda bidraget?
Bidragen ska användas till att bereda barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar för ökad livskvalitet och livsglädje i form av utflykter, rekreationsresa eller liknande.

Måste man vara medlem i RBU för att ansöka om bidrag?
Nej, man måste inte vara medlem i RBU för att få bidrag. Man får inte bidrag två år i rad.

Adress dit ansökan ska skickas:
Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond
Box 8026
104 20 Stockholm

Har du frågor om Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond, kontakta RBU via e-post lena.haglof@rbu.se eller per telefon 08-677 73 00.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.