Stiftelse för infödda Ölandsbor

Ölandsstiftelsen

Ölandsstiftelsen

Grundad 2011 av skeppredaren Ebert Peterson

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja fysiska personer som idag är bosatta på Öland* och som vid sin födelse hade föräldrar som var permanent bosatta på Öland.

Stöd kan utgå till en person som råkat ut för något av följande punkter:

  • Hot och/eller utpressning
  • Olycka och/eller sjukdom
  • Ekonomiska bekymmer vid studier till Sjökapten efter första årets studier* Under studietiden kan sökanden vara skriven på studieorten
  • Skulle ingen av ovan nämnda ändamål gå att uppfylla ska stiftelsen stödja forskning och annan verksamhet med ändamål att förbättra Östersjöns vatten.
 

Ansökan

Stiftelsens styrelse emotser skriftlig ansökan med motivering senast den 31/3 varje år till styrelseledamot:

Ölandsstiftelsen
c/o Erik Linder
Stensövägen 63 G
392 47 Kalmar

http://www.ölandsstiftelsen.se/Ansoekan/

Posted in Fonder & Stipendier.