Fond till behövande i Örebro

Abou

 

Ansökningstiden är 1 februari-31 mars. Skicka in en ansökan per hushåll.

Ansökningar som inte är kompletta, som kommit in för sent eller saknar personbevis kommer inte att behandlas.

Dokument som du ska bifoga

  • Personbevis som visar att du är folkbokförd i Örebro kommun. Det är bara på den sökande som du ska bifoga personbevis. Det kan du beställa via Skatteverket.

När du ansökt

  • Senast 15 juni får du ett brev med beslut om du har fått pengar eller inte. Beslutet kan inte överklagas.
  • Vi kan inte lämna förhandsbesked via telefon.

Till ansökan ⇒