Stockholms drätselnämnds stiftelse för behövande

Stockholms drätselnämnds stiftelse för behövande
Stadsledningskontoret
Finansavdelningen
105 35 STOCKHOLM
08-50829800

Att ge pensioner till behövande inom Stockholms kommun, företrädesvis till ensamstående kvinnor.