Kul idé till Alla hjärtans dag! :)

Stiftelsen Sociala samfonden Åstorp i Skåne

 Åstorps kommun

Personer bosatta i Åstorp har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur stiftelsen Sociala samfonden.

 Ändamålet med fonden är att genom bidragsgivning främja barn och ungdomsvård, bistå funktionsnedsatta, äldre, långvarigt sjuka eller andra behövande. Ändamålet är också att bidra till trivselfrämjande åtgärder för personer boende på servicehus och liknande.
 
 

Medel till tandvård, glasögon, mediciner och andra saker som är nödvändiga i det dagliga livet kan ej erhållas som bidrag ur fonden.

Ansökningsblanketter erhålles via Åstorps kommuns medborgarkontor i kommunhuset. Blanketten finns även att ladda ner på sidan för Stiftelsen Social samfond samt via blankettarkivet.

Ansökan ska ha inkommit till socialförvaltningen senast

2015-02-28

Ansökan skickas till:

Åstorps kommun

Britt Tullberg

Socialförvaltningen, sociala samfonden

265 80 Åstorp

Sparbanksstiftelsens Barn- och Ungdomsstiftelse

Sparbanksstiftelsernas

Barn- och Ungdomsstiftelse

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse har till uppgift att lämna bidrag till barn, som förlorat en förälder. Bidrag kan också lämnas till barn, som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse.

Stiftelsen bildades 2005 efter flodvågskatastrofen i sydostasien.

Vilka kan få bidrag?


Stiftelsen har enligt sina stadgar till ändamål att - antingen direkt eller via etablerade hjälporganisationer eller institutioner - lämna bidrag för

1. utbildning av barn och ungdomar, som förlorat en eller båda föräldrarna eller som
på annat sätt drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004

2. utbildning av barn och ungdomar, som drabbats av andra traumatiska händelser

3. vidareutbildning av lärare, läkare, psykologer och andra specialister, som i sin verk-
samhet möter barn och ungdomar med sådana upplevelser,

4. vetenskaplig forskning avseende vård- och omsorgsbehov hos sådana barn och
ungdomar. Stiftelsen kan lämna bidrag till barn som vistas i Sverige eller eljest
har anknytning till Sverige.

Inför beslut om bidrag utgår styrelsen från barnens behov.

För att bidrag skall beviljas för höstterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 30 september. För att bidrag skall beviljas för vårterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 28 februari.

Till ansökan ⇒

 

http://www.sbus.se/

 

 

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse
E-mail
eller ring sekreteraren, tel nr 0709-99 60 15.