Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond

Ändamål:

Att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, dock utan djurförsök.

"Stiftelsen har beslutat att själv aktivt söka sina bidragsmottagare inom ett program för ett fåtal stora organisationer. De kommer därför generellt inte att bevilja ansökningar om bidrag som de själva inte tagit initiativ till."

 

Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond
Box 24229
104 51 Stockholm
070-6464976

 

Tips på inspirerande stadsodling på radion

Odla med Stadsgrönt

P1

Går att lyssna direkt eller ladda ned!

 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programId=3411