Engelbrekts församlings stiftelse för behövande

Ekonomiskt stöd

 

Stiftelsemedel

Genom ”Engelbrekts församlings stiftelse för behövande” kan man efter ansökan få visst ekonomiskt stöd i akuta situationer. Personer som kan erhålla stöd ska vara bosatta i Engelbrekts församling och tillhöriga Svenska kyrkan.

”Behövande” betyder att månadsinkomsten ej får överstiga 12.500:- före skatt.
Ring eller skicka e-post för att boka tid innan besök.

 

Engelbrekts församling kan ge tillfällig hjälp också med medel från Stiftelsen EKA.
Ur Stiftelsen Eka:s stadgar:
Stiftelsen skall ha till ändamål att inom Engelbrekts församlings nuvarande gränser ge tillfällig hjälp till mantalsskrivna invånare, tillhöriga Svenska Kyrkan, vilka är ålderstigna, sjuka eller handikappade, eller på annat sätt i behov av hjälp, eller idka annan därmed förenlig verksamhet av diakonal art.

Upplysningar:
Diakon Mona Logård, tel. 08-406 98 00.
Telefontid måndag-fredag kl 10.00-11.30.
mona.logard@svenskakyrkan.se

Trygghetsringen för ensamboende
Trygghetsringen för ensamboende fungerar så att den som är ansluten ringer oss varje dag och talar in sitt namn och telefonnummer på ett band. Vi lyssnar dagligen på bandet, och om någon inte har ringt, ringer vi upp vederbörande eller någon anhörig.

Upplysningar:
Mona Logård, tel. 08-406 98 00.