Nyköpings kommuns stiftelser

https://i0.wp.com/nykoping.se/Global/_gfx/nykoping_logo.png?w=720

1) Nyköpings kommuns stiftelse för hjälp åt behövande

Vem kan ansöka: Hjälpbehövande i Nyköpings kommun i alla åldrar

2) Nyköpings kommun stiftelse för hjälp åt behövande barn

Vem kan ansöka: Behövande barn i Nyköpings kommun

Hjälp åt behövande barn, i första hand:

  • för funktionshindrade barns behov av utrustning med mera för sin utveckling
  • för studier och/eller för studieresa
  • för fritidsverksamhet eller kulturell verksamhet

Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Solja Heikkinen, Nyköpings kommun tfn 0155 24 81 46

3) Per Adolf och Johanna Svedelius minnes- och hjälpstiftelse

Vem kan ansöka: Äldre ensamstående kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn som bor i Södermanlands län.

Behövande äldre kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn boende inom Södermanlands län med företräde för kvinnor boende i förutvarande Nyköpings stad, dock ej kvinnor som vistas på sjukhem, långvårdsavdelning eller liknande institution och inte heller kvinnor som inackorderats på ålderdomshem (ursprungligen åldriga, mindre bemedlade kvinnor samt mindre bemedlade änkor med minderåriga, oförsörjda barn, mantalsskrivna och boende inom Södermanlands län, med företräde för boende i Nyköping tillhörande Pauvres Honteux, sjömansänkor och tjänarinnor samt sådana som icke erhåller understöd från annat håll, dock ej den som är intagen på anstalt eller ålderdomshem).

Sista ansökningsdag: 1 september (1 oktober för nya ansökningar)
Kontakt för frågor: Nyköpings Församling Tfn:0155-751 72
Ansökan skickas till:

Nyköpings Församling
Svedelius minnes- och hjälpstiftelse
Box 103
611 23 NYKÖPING

För fler stiftelser och ansökningsblanketter klicka här!

Växjö stifts samstiftelse för behövande

 Ansökan ställs till respektive stiftelses styrelse och skickas till stiftskansliet.

Ansökan till 2015 års stipendier och bidrag skall vara stiftskansliet tillhanda senast den 6 mars 2015.

Växjö stifts samstiftelse för behövande
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till hjälpverksamhet bland behövande personer inom Växjö stift med företräde för efterlevande till präst inom Växjö stift. Ansökan skall innehålla de uppgifter om sökanden som behövs för att bedöma sökandens ekonomiska situation och behov. Ansökan skall göras på blankett, som erhålles från Växjö stift eller laddas ner.
Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till stiftskansliet Box 527, 351 06  VÄXJÖ

Stiftelsen Konsul Nils Gustaf Lindows gåva
Anslag ur stiftelsen lämnas såsom hjälp i trängande fall till inom stiftet boende fattiga småbrukare med två eller flera barn. Ansökan skall göras på särskild blankett, som erhålles från Växjö stift, eller laddas ner. Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till stiftskansliet Box 527, 351 06  VÄXJÖ

Mer information angående ovanstående stipendier:

Bo Löfgren, 0470-77 38 04

För mer information klicka här!