Fonder, stiftelser och donationer i Helsingborg

Fonder för behövande i Helsingborg

Helsingborgs stad har hand om ett stort antal stiftelser. Många av dessa kan du som är skriven i Helsingborg söka pengar från.

Du kan ansöka om pengar från någon av de fonder och stiftelser som staden sköter om. Du behöver inte själv veta vilken fond du vill söka pengar ur. Det får du hjälp med av stadens stiftelseadministration.

Du måste uppfylla vissa krav för att kunna söka bidrag under stiftelserna och fonderna.

Du måste vara:

  • Folkbokförd (skriven) i Helsingborg

Vem får pengar från stiftelserna som staden förvaltar?

Kriterier för att du ska kunna bli beviljad pengar:

  • vara skriven i Helsingborgs kommun
  • vara över 18 år gammal
  • inte är studerande med inkomst från CSN
  • ha en låg löpande inkomst. För närvarande är gränsen för låg inkomst satt till att du har maximalt 6 500 kronor per månad kvar efter att hyran är betald. För gifta/sambor är gränsen maximalt 10 000 kronor kvar efter att hyran är betald.

Du kan ansöka när som helst under året och det tar mellan tre och fyra månader innan du får svar på din ansökan. Som lägst delar stiftelseadministrationen ut cirka 1 000 kronor ut och en person kan få som mest cirka 16 000 kronor.

För mer information klicka här!

https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/fonder-och-stiftelser-2/