Flens kommuns donationsfonder

Till startsidan

Stiftelser

Flens kommun förvaltar ett antal stiftelser (donationsfonder) från vilka kommunbor kan söka bidrag. .

Fonder som delar ut pengar 2015

Här se du vilka stiftelser som har medel för utdelning 2015. Se nedan under respektive stiftelse vem som kan vara mottagare och om du är berättigad att söka bidrag.

  • Flens samstiftelse 3
  • Flens samstiftelse 4
  • Flens samstiftelse 5
  • Flens samstiftelse 6
  • Canutus Gustavssons minnesstiftelse
  • Prins Wilhelms stipendiestiftelse
  • Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse
  • Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse
  • Nils Eriksson i Flenmo stiftelse
  • Anna Lundgrens testamente

 Vem kan söka?

Personer som är skrivna och har sin hemort i Flens kommun kan söka bidrag ur stiftelserna.

Hur gör du för att söka?

Du som vill söka bidrag ska tillhöra den grupp som anges som mottagare för respektive stiftelse. I din ansökan anger du också vad pengarna avses att användas till.

Ansökningsblankett:

Ansökningsblankett

Ansökan skall vara Flens Kommun tillhanda senast den 13 april.

Skickas till:

Flens kommun
Donationsstyrelsen
642 81 Flen

Stiftelser som förvaltas av Flens kommun:

 

Canutus Gustafssons Minnesstiftelse

Destinatärskrets (mottagare): Boenden på servicehus i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Att skapa trevnad och glädje åt i första handpensionärer boende på servicehus i Flens kommun, men även åt personalen därstädes.

Flens samstiftelse 1

Destinatärskrets (mottagare): Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte:

Uppmuntran till elev som visat kamratanda och berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott.Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamma ändamål.Ekonomisk hjälp till elever som oförskyllt drabbats av ekonomisk skada under skoldagen och försäkringar ej kan tillämpas.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 2

Destinatärskrets (mottagare): Pensionärer som bor på servicehus i Flen och Malmköping.
Stiftelsens syfte: Glädje och trevnad åt pensionärer i Flens stad och Malmköpings köping. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 3

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i fd Helgesta kommun, med företrädesrätt åt sjuka. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 4

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i fd Mellösa kommun.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel

Flens samstiftelse 5

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i Malmköpings köping.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 6

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i fd Bettna kommun.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

A P Söderbergs skolstiftelse

Destinatärskrets(mottagare): Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte:

Inköp av konstverk för utsmyckning av skollokaler i Flen. Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamt ändamål.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Prins Wilhelms stipendiestiftelse

Destinatärskrets: Elever vid Stenhammarskolans högstadium.

Belöning till elev som visat god kamratanda eller berömvärd flitBelöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik, annan kulturell verksamhet eller idrott/gymnastik vid skolan Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom landet eller utomlands

Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse

Destinatärskrets/syfte/ändamål: Avkastningen lägges till skolkassans inkomster och ska användas till allmänna skoländamål. Avkastningen skall komma hela storkommunen (Sparreholm) tillgodo.

Louise Falkenbergs Donation

Destinatärskrets(mottagare): Servicehuset Kullagården i Bettna.

Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse

Destinatärskrets (mottagare) /syfte: Lärare i Katrineholm samt Dunker som behöver återvinna hälsa och krafter, besöka badort eller annan anstalt och saknar medel därtill. Bidrag till lärares fortbildning i sådana fall då kostnaden inte ersätts av stat eller kommun.

Nils Eriksson i Flenmo stiftelse

Destinatärskrets(mottagare): Sjuka barn och åldringar i Flens Kommun, dock i första hand i Flenmo by.
Utan särskild ansökan.

Anna Lundgrens testamente

Destinatärskrets (mottagare): Behövande lantbrukaränkor i Flens Kommun med företrädesrätt åt dylika under Sundby säteri.

C G Dahlgrens stiftelse

Destinatärskrets (mottagare): Vård av familjegrav. Hjälp åt sjuka i Bettna församling samt till kristen eller annan studieverksamhet bland barn, ungdom och pensionärer inom samma församling.

Bettna Magasinkassa

Destinatärskrets: Stipendier till Elever i Flens Kommun som bedriver studier vid lantbruksskola eller motsvarande. Med företrädesrätt åt elever från Bettna. Egen styrelse beslutar om utdelning. Hanteras ej vid Donationsstyrelsens sammanträde.

Frida Gunilla Johanssons Minnesstiftelse

Stiftelsens syfte: Att stödja att gestalta lokalhistoria i Malmköping med kringliggande landsbygd i L:a Malma och Dunkers socknar. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utdelning. Hanteras ej vid Donationsstyrelsens sammanträde.

Kuhlsta Skattegårds Donation (Särskild styrelse)

Administration och upplysningar
Ekonomikontoret

Madeleine Eriksson
Tel: 0157-43 01 27
E-post

Therese Edeskans
Tel: 0157-43 01 22
E-post

Posted in Fonder & Stipendier.