Mora kommuns fonder för sociala ändamål

Mora kommuns fonder för sociala ändamål

FONDER som boende i Mora kommun kan ansöka om bidrag från är följande:

Stiftelsen Mora kommuns samfond för ekonomsikt bidrag till behövande barn
(sammanslagning av Döss Jon Jonssons donationsfond och Anders och Lisa Lunds gåva).
Bidrag till behövande barn inom Mora kommun.

Stiftelsen Henry och Holger Bäcks minnesfond
Avkastningen skall en gång årligen vid jultiden fördelas mellan två eller tre särskilt behövande blinda personer, hemmahörande i Mora kommun.

Mait Erlands stiftelse
Avkastningen skall utgå till vård och hjälp åt mindre bemedlade sjuka i Våmhus. Bidrag från stiftelsen får ej utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

Lorichska stiftelsen
 Avkastningen skall användas till belöning av de som utmärkt sig för öm och trogen föräldravård även tjänstefolk som genom långvarig och trogen tjänst gjort sig förtjänta av belöning (gäller fd Venjans kommun).

Stiftelsen Harald Åbergs minnesfond
Avkastningen skall användas för bekostnad av åtgärder till gemensam trevnad för ålderdomshemmets pensionärer.

Ansökan om bidrag från ovanstående fonder sänds till:
Mora kommun
Socialnämnden
792 80 Mora

Upplysningar lämnas av Carina Böhlmark, tfn 0250-264 01.

http://www.mora.se/Kommun--politik/Fonder/

Posted in Fonder & Stipendier.