Julgåva till behövande inom Skellefteå stadsförsamling

Stiftelsen Viktor och Celina Nyströms testamente
Skellefteå Kommun, KLK/Ekonomiavd
931 85 SKELLEFTEÅ
0910-735062

Att vid jultiden lämna bidrag till behövande bosatta personer inom Skellefteå stadsförsamling.

Bidrag får ej utgå för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Posted in Fonder & Stipendier.