Imber Nordin-Grips understödsfond

Imber Nordin-Grips understödsfond

Kontakt & ansökan:

Mer information lämnas av Svenska författarförbundet

Stipendier om totalt 5 000 kr till äldre författarinnor som genom sjukdom eller andra svårigheter är i behov av hjälp. Ansökan skall sändas till:

Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63, Stockholm

Den ska vara kansliet tillhanda eller poststämplad senast den 20 maj. Någon särskild blankett finns inte. Kopia av den senaste slutgiltiga inkomstdeklarationen ska bifogas, även läkarintyg skall bifogas om sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Det är viktigt att lämna en redogörelse för behovet av ekonomiskt stöd.

Imber Nordin-Grip, född 15 november 1899 i Grundsunda socken i Västernorrland, död 24 augusti 1963 i Bollnäs, var en svensk författare.

Nordin-Grip disputerade 1934 för filosofie doktorsgraden på en avhandling om Erik Wennæsius.[1] Hon var anställd vid Landsmålsarkivet i Uppsala. Hennes mest omfattande verk är boken om Mellösa, Mellösa i Sörmland, folkminnen, utgiven postumt 1964.

Posted in Fonder & Stipendier.