Lindhés Advokatbyrå AB

Stiftelser med gemensamt ansökningsförfarande:

 • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
 • Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
 • Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
 • Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne

För dessa stiftelser finns ansökningsblankett här.http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/ansokan-om-bidragAnsökningsblankett kan också beställas genom att man skriver sitt namn och adress på ett kuvert, sätter på frimärke och lägga detta i ett annat kuvert med adressen: Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm. Skriv ”BLANKETTBESTÄLLNING” på det yttre kuvertet.

Observera

 • Att det bara behövs EN ansökningsblankett för att vara med i ansökningsprocessen för dessa fem stiftelser.
 • Att inkomna ansökningar INTE kan kompletteras i efterhand.
 • Att ansökningsblanketten måste vara ett original med din underskrift. Ansökan skall skickas i per post. Mail eller fax är inte godkänt.
 • Att det är viktigt att läsa igenom informationsbladet som tillhör ansökningsblanketten, så att ansökan blir fullständig.
 • Att ansökningsperioden är mellan 1 januari och 31 mars.
 • Att när det gäller kategorin ”behövande” måste den sökande styrka sin ekonomiska situation.
 • Regelmässigt lämnas ej medel för studier, där studiemedel normalt utgår, samt till studerande över 30 år.
 • Att originalhandlingar i form av skattepapper, läkarintyg och dylikt INTE ska skickas in, de går INTE att få tillbaka. Skicka istället en kopia.
 • Att det inte går att få information från advokatbyråns personal angående stiftelserna. För ytterligare information läs informationsbladet tillhörande ansökningsblanketten eller ring till vår telefonsvarare, tonval 1.

Ändamål 1-3, sociala ändamål

Storleken på bidraget avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet.Styrelserna för stiftelserna sammanträder vanligen i slutet av maj eller i början av juni. De som fått sin ansökan beviljad kommer att få tilldelat belopp utdelat med utbetalningsavi senast under juli månad. De som inte erhållit något bidrag kommer inte att få något besked om detta.Advokatbyråns personal kan inte via telefon eller mail lämna besked om en ansökan har beviljats eller inte.

 

Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

om stiftelsen

Musikdirektör Börje Henrikssons och Yvonne Henrikssons donationsfond har till ändamål att främja rekreation för bosatta i f.d.Malmöhus län eller för psykiskt eller fysiskt handikappade människor som vårdas på inrättning där. Stiftelsen lämnar bidrag till vårdinrättningar eller enskilda personer att företrädesvis användas till finansiering av utflykter och resor.

att ansöka

Sista ansökningsdag är den 31 januari.

G.A. Lilljas Stiftelse

G.A. Lilljas Stiftelse

om stiftelsen

Stiftelsens ändamål är i huvudsak att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning samt främja vård av ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade.

Sökande ska bo i Nyköpings tätort. Till Nyköpings tätort räknas bostadsområdena Brandkärr, Oxbacken, Harg, Oppeby, Hemgårdsområdet, Arnö, Stenkulla, Rosenkälla, Brandholmen, Bryngelstorp samt Nyköpings stadskärna (Öster resp. Väster).

Max inkomst ensamstående 15.000kr/mån utan barn. Sammanboende/barnfamilj 15.000kr + 3.700kr/person (make/maka och/el per barn).

att ansöka

Ansökan skickas in mellan den 1 Juni och den 15 oktober. För tidigt eller för sent inkomna ansökningar beaktas ej.