Stiftelsen Pauvres Honteux i Östersund

Stiftelsen Pauvres Honteux i Östersund

Stiftelsens ändamål är att för i Östersund eller dess närmaste omnejd boende behövande kvinnor bereda möjlighet till bostäder i stiftelsens egna fastigheter och/eller lämna bidrag till deras uppehälle.

Stiftelsens verksamhet består idag i att kunna lämna bidrag till behövande kvinnor boende i Östersunds kommun.

Ladda ner ansökningsblanketten och skicka in den ifylld till: Inger Jonasson, Roddarvägen 14C, 831 52 Östersund

Ladda ner Ansökningsblankett

http://pauvreshonteux.se/

Stöd från stiftelser i Östergötland

Stöd från stiftelser i Östergötland

Region Östergötland har hand om ett antal stiftelser som riktar sig till personer i behov av ekonomiskt stöd. Stiftelserna har bildats när privatpersoner eller föreningar har skänkt en summa pengar eller egendom till ett visst ändamål.
För de flesta stiftelserna gäller att den sökande ska bo eller vårdas i Östergötland.
Du kan inte få bidrag till tandvård, resekostnader eller vaccinationer.

Så här ansöker du om bidrag

• Skriv ett brev om varför du söker pengar från Region Östergötlands stiftelser. Du behöver inte ange en specifik stiftelse.

• Skicka gärna med kopior på högkostnadskort för vård och kvitton för vård och läkemedel eller andra utgifter som du önskar hjälp med. Du kan också skicka läkarintyg, intyg från kurator eller journal som visar var du, eller den ansökan gäller, har fått vård.

• Om ansökan är för psykiatrisk vård är det bra att skicka med intyg, fakturakopia eller journal som visar att du har varit inlagd vid psykiatrisk enhet.

• Skicka underlag som visar familjens ekonomiska situation, till exempel kopior på självdeklaration eller utdrag från Försäkringskassan.

• Ange ditt bankkontonummer och vilken bank du har, så kan pengar betalas ut omgående om ansökan beviljas.

• Kom ihåg namn, adress och telefonnummer.

• Du som söker medel ur Henrik Westmans stiftelse för ensamstående föräldrar: skicka med ett personbevis från Skatteverket. Det ska vara barnets personbevis med alla relationer och adresser.

Skicka ansökningshandlingarna till: 
Region Östergötlands stiftelseförvaltning
581 91 Linköping

Det kan ta några veckor innan vi hör av oss om din ansökan.

Om stiftelserna

Här kan du läsa om några av stiftelserna som Region Östergötland har hand om.

A och F Adolfssons stiftelse för hörselskadade barn
För hörselskadade barn i Östergötlands län.

Stiftelser till förmån för äldre patienter
För patienter i geriatrisk verksamhet.  Patienter kan söka bidrag för vårdkostnader, vissa hjälpmedel och rekreation. Personal kan ansöka om bidrag för att åstadkomma trevnad, glädje och förströelse för patienterna.

Alma och Salomon Alborgs stiftelse
För patienter som bor i Kisa, har fått vård vid Vårdcentralen Kisa och behöver hjälp med sina kostnader för sjukhusvård.

Berta Viktoria Carlssons stiftelse för vård av behövande barn
För patienter under 16 år som behandlas eller under det senaste året har behandlats inom lungmedicinsk slutenvård i Region Östergötland.

Föreningen Mjölkdroppens barnstiftelse
För mödrar i Norrköpings kommun som behöver stöd för att ge sina barn bättre förhållanden.

Gret-Lis och Ruben Engrens stiftelse
För äldre patienter som vårdas inom sjukvården eller äldreomsorgen i Åtvidaberg.

Henrik Westmans stiftelse för ensamstående föräldrar
För ensamstående föräldrar eller vårdnadshavare.

N. Anderssons stiftelse för synskadade
För synskadade med omfattande behov av vård eller hjälpmedel.

Provinsialläkarbostadsstiftelsen
För patienter från Kisa, Västra Eneby, Horn, Hycklinge, Tidersrum, Oppeby, Hägerstad, Kättilstad, Tjärstad och Ulrika.

Stiftelsen för medicinsk vård av barn
För vårdnadshavare till behövande barn under 18 år som bor i Norrköping, Valdemarsvik, Finspång eller Söderköping.

Stiftelsen Johan Gustaf Westmans barnbördshus
För mödrar från i första hand Domkyrkoförsamlingen och S:t Lars församling i Linköping, som fött barn på Universitetssjukhuset i Linköping och som behöver ekonomisk hjälp med kläder och andra förnödenheter.

Stiftelsen Socialstyrelsens samfond för patienter vid Birgittas sjukhus i Vadstena
För patienter som vårdas inom Region Östergötlands psykiatriska slutenvård.

Universitetssjukhusets stiftelse för medicinsk vård
För patienter som vårdas på Universitetssjukhuset i Linköping med tillhörande primärvård.

Västra sjukvårdsstiftelsen för medicinsk vård
För patienter som bor i Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.

http://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Stod-fran-stiftelser/

Stieg Larssons Stiftelse

Fond för att öka kunskap om och stärka grundläggande demokratiska värderingar främst inom åsikts- och yttrandefrihet

-Stieg Larssons Stiftelse-

Ändamål
Stiftelsen ska verka i Stieg Larssons anda genom att öka kunskap om och stärka grundläggande demokratiska värderingar främst inom åsikts- och yttrandefrihet.
Ändamålet ska främjas genom att lämna bidrag främst till forskning och utbildning men det kan också främjas på annat sätt, som styrelsen finner lämpligt, exempelvis genom att stötta dem som blivit utsatta för
-Kvinnovåld
-Rasism
-Främlingsfientlighet
-Diskriminering
Stiftelsen har också möjlighet att lämna bidrag eller på annat sätt hjälpa journalister som med fara för sin och sin familjs liv och säkerhet belyser de frågor som omfattas av stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan även verka för en etisk journalistik.
Bidrag ges i första hand till organisationer samt forskare vid högskola och universitet.
Ansökan och redovisning
All information ska lämnas på bifogade ansökningsblankett, som ska vara fullständigt ifylld.
Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska insändas senast den 1 september året efter det att ansökan beviljats.
Ansökan ska sändas in i 3 exemplar.
Ofullständig ansökan beaktas inte.
Ansökningstid
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september.
Ansökan insändes till
Stieg Larssons Stiftelse
c/o SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm
Ansökan om bidrag
Stieg Larssons Stiftelse
c/o SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stockholms läns landsting förvaltar cirka 155 stiftelser

Det finns bidrag att söka

Stockholms läns landsting förvaltar cirka 155 stiftelser. Kuratorn eller fondhandläggaren vid respektive sjukhus eller vårdcentral kan tala om vilka förutsättningar som gäller för att få söka bidrag från dessa stiftelser.

Varje år delas pengar ut från de stiftelser som Stockholms läns landsting förvaltar. Förutom medel till forskning och utbildning finns det bidrag att söka för patienter med olika sjukdomar.

Vem kan söka medel från stiftelserna?

I allmänhet gäller att den sökande ska vara eller har varit patient vid något sjukhus eller någon vårdcentral inom Stockholms län.

Många stiftelser är knutna till ett visst sjukhus, till exempel Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset eller något annat sjukhus. Från dessa stiftelser kan alltså endast personer som är eller har varit patient söka bidrag. Det finns även stiftelser som inte är knutna till ett visst sjukhus.

För alla stiftelser som delar ut bidrag till patienter gäller att den sökande är behövande. I detta sammanhang är behövande ett ekonomiskt begrepp. Den tolkning av begreppet behövande som skattemyndigheterna gör är att den sökande bör ha låg inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.

Vidare gäller att den sökande är bosatt och mantalsskriven inom Stockholms län.

För vissa stiftelser gäller att den sökande är bosatt inom Stockholm stad eller ibland också i en särskild församling inom Stockholm stad.

Beskrivning av stiftelserna

De flesta stiftelser är knutna till olika sjukhus. Övriga stiftelser hittar du under rubriken ”Stockholms läns sjukvårdsområde”. Varje stiftelse har egna bestämmelser och villkor för utbetalning av bidrag. Läs mer om stiftelserna i pdf:erna nedan (öppnas i nytt fönster):

Så ansöker du om bidrag

Om du ska söka bidrag, kontakta först kuratorn eller fondhandläggaren vid sjukhuset för att  få en ansökningsblankett och information om vilka uppgifter som skall redovisas i fondansökan. Det är också kuratorn/fondhandläggaren som tar emot fondansökan och ser till att den behandlas.

Läs mer

Andra stiftelser som särskilt vänder sig till personer med funktionsnedsättningar kan du hitta uppgifter om på Handikappupplysningens webbplats.

http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Habilitering-och-stod-i-Stockholms-lan/#section-3

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Landstinget förvaltar 82 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation
antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till till ett visst ändamål.

Vem kan söka bidrag?
Stiftelserna och fonderna är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka
eller personer med funktionsnedsättningar och som är bosatta i Värmland. Några av
stiftelserna avser personal och några avser verksamhet inom landstinget.

För flertalet stiftelser och fonder som delar ut bidrag till enskilda gäller att den sökande är behövande. I detta sammanhang innebär behövande att den sökande bör ha låg
inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.

Ansökan
Ansökan görs till landstingets handikappkonsulent Ewa Gustafson som också
handlägger ansökan. Telefon 054-61 42 29 eller e-post ewa.gustafson@liv.se
Beslut om fördelning av fondmedel fattas av Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande på delegation av styrelsen.

FONDBOKEN

Ansökningsblankett
Ansökningsblankett finns på landstingets hemsida www.liv.se och hos handikapp-
konsulent Ewa Gustafson. Det framgår av blanketten vilka uppgifter som ska
redovisas i ansökan. Har du frågor kontakta Ewa Gustafson, telefon 054-61 42 29,
e-post ewa.gustafson@liv.s

Om man inte har råd med tandvård

Vad kan man göra?
Det kan finnas olika lösningar

Ibland kan man behöva få tandvård fast man inte har råd att betala för den. Då kan det finnas olika lösningar som ändå gör att man kan få den tandvård man behöver. Till exempel kan man ibland få en avbetalningsplan eller ansöka om ett lån. Ibland kan det också finnas behandlingar som är billigare än den som tandläkaren först föreslog.

Om man har ett akut behov av tandvård måste man oftast få vård så fort som möjligt. Men om det inte är så bråttom kan man jämföra olika behandlingar och lägga upp en plan för i vilken takt man vill att behandlingen ska ske så att man kan betala en del i taget.

Som en sista utväg kan man ibland få ekonomisk hjälp från socialtjänsten.

Det finns alltid ett referenspris på en behandling. Tandläkaren kan ta mer betalt än vad referenspriset är, men också mindre. Man ska alltid få veta vad referenspriset är.
Fråga efter en billigare behandling

Om tandläkaren har föreslagit en dyr behandling kan man fråga om det finns en billigare lösning. Vissa material är dyrare än andra och ibland kan det gå bra med ett billigare material, även om det innebär att det måste bytas ut efter ett tag.

Till exempel kan man ibland välja att

få en fyllning eller krona som tandläkaren gör av fyllningsmaterial, i stället för en dyrare krona som görs av en tandtekniker
få en brokonstruktion, som man fäster i två eller flera granntänder som slipas, i stället för ett implantat som skruvas fast i käkbenet
Det finns även situationer då tandläkaren bedömer att det är rimligt att dra ut en tand, även om den skulle kunna repareras.

Det är tandläkaren som bedömer vilken behandling som är att rekommendera för varje person, men också vilken billigare behandling som skulle kunna fungera om man för tillfället inte har råd med den dyrare behandlingen.

Man har alltid rätt att gå till en annan tandläkare och fråga om råd om den den behandling man har fått förslag på. En andra bedömning kallas ofta för en second opinion och som regel får man betala för en sådan undersökning.

Det är alltid svårt att veta hur länge en tandbehandling kan hålla. De dyrare lösningarna håller oftast längre och innefattar ofta garanti. Även om det billigare alternativet inte är lika bra som det dyrare kanske det ändå är bättre än att inte få någon behandling alls.
Avbetalning eller lån

Har man inte råd med den behandling man vill ha kan man fråga om man kan få dela upp betalningen med hjälp av en avbetalningsplan. Det är inte alla tandvårdsmottagningar som erbjuder en avbetalningsplan.

En del tandläkare kan också hjälpa till med att ordna någon form av lån. Innan man tar ett lån kan det vara värt att först jämföra räntan mellan olika banker och låneinstitut. Ibland kan ens vanliga bank ge lägre ränta än det alternativ som tandvårdsmottagningen har föreslagit.

Det är bra om man frågar om möjligheten att få göra en avbetalning eller få ett lån innan behandlingen börjar.

Om man har en skuld hos en tandläkare eller tandhygienist kan de kräva att man ska betala skulden innan man får fler behandlingar.
Om man har akuta besvär

Även om man inte har råd att betala på en gång kan man ändå få hjälp om man har ett akut behov av tandvård. Det är tandläkaren som avgör om besvären är akuta.

Om tandläkaren bedömer att man måste få behandling på en gång, är tandläkaren skyldig att antingen själv utföra en behandling eller hänvisa till en jourmottagning eller någon annan tandvårdsmottagning som erbjuder akut tandvård.

Om man inte kan betala vid själva besöket får man en räkning. För den gäller samma villkor som för alla räkningar, det vill säga om man inte betalar kan skulden lämnas vidare till inkassobolag och så småningom till kronofogden.
Ibland kan man få hjälp av socialtjänsten

Om man inte blir hjälpt av vare sig lån, avbetalningsplaner eller billigare alternativ kan man vända sig till socialtjänsten i den kommun man bor i för att ansöka om socialbidrag, så kallat ekonomiskt bistånd.

Generellt gäller att man kan få ekonomisk hjälp för sådan tandvård som inte kan vänta utan måste göras på en gång för att inte tandhälsan ska förvärras. Till exempel kan det handla om att man har feber på grund av en infektion i en tand eller i munnen, eller att man slagit av en bit av tanden så att en nerv blottats. Det är tandläkaren som avgör vad som är akut.

Det är också tandläkaren som föreslår en lämplig behandling. Om behandlingen är dyr kan socialtjänsten vilja att en annan tandläkare bedömer förslaget innan de fattar ett beslut. Kostnaden för tandvård måste ha godkänts av socialtjänsten innan behandlingen börjar, men ibland görs undantag när det gäller akuta besvär.

Reglerna för vilken tandvård man kan få kan skilja sig åt beroende på var man bor. Till exempel kan man i vissa kommuner bara få hjälp med akuta besvär och bara när det gäller den billigaste behandlingen av de tio främre tänderna i över- och underkäken.

Det är inte alltid socialtjänsten ger ersättning för akut tandvård. Till exempel kan man behöva betala själv om man redan får ekonomiskt bistånd eftersom socialtjänsten kan göra bedömningen att pengarna ska räcka även till tandvård.

Precis som vid alla individuella bedömningar som görs av socialtjänsten när man ansöker om ekonomiskt bistånd gäller att man inte får någon hjälp så länge man har egna privata tillgångar, som till exempel hus eller pengar på banken.
Om man är hemlös

Om man saknar bostad och inte har råd med tandvård ska man i första hand vända sig till socialtjänsten som kan hjälpa till att bedöma om man har rätt att få tandvård inom ramen för socialtjänstlagen.

På vissa orter i landet finns särskilda läkarmottagningar för hemlösa där man kan få sjukvård och tandvård.

I vissa kommuner finns också frivilliga organisationer som hjälper till med ekonomisk bistånd då man inte har råd med tandvård.
Vart kan man vända sig för att få mer information?

För att få mer information om vilken hjälp man kan få kan man kontakta landstinget eller regionens växel eller kommunens socialkontor.

Ibland kan man få hjälp av landstinget, ibland av frivilliga organisationer, att söka ekonomiskt stöd, till exempel från vissa fonder eller stiftelser.

 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-har-rad-med-tandvard/

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev