Borlänge kommuns fonder

 

Bidrag ur stiftelserna och fonderna delas ut varje vår och sista ansökningsdag är 1 mars. Längst ned på sidan hittar du en ansökningsblankett.

Blanketten ska skickas med post till Borlänge kommun, Ekonomikontoret, 781 81 BORLÄNGE.

 

Stiftelsen Spelmans Karl-Erik Anderssons fond

Stiftelsens medel ska användas till kostnader för barn och ungdom i samband med hälso- och sjukvård som allmän försäkring inte svarar för eller som ska tillgodoses med utdebiterade medel. 

Stiftelsen Justine Solbergs donationsfond

Stiftelsen utdelas den 15 juli varje år till äldre människor som är bosatta i Domnarvet eller gamla Borlänge. 

Stiftelsen Elsa och Axel Söderlinds fond för barnhemsbarn och handikappade barn

Av stiftelsens kapital fördelas avkastningen lika mellan barnhemsbarn och handikappade barn, exempelvis vartannat år till vardera kategori. 

Stiftelsen Carl XIV Johan m fl donationsfond

Utdelning ur stiftelsen ska användas till sociala ändamål för personer som är folkbokförda i Borlänge kommun. Ansvarig nämnd är Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Lorichska stiftelsens m fl fond

Stiftelsen utdelas som belöning till personer för långvarig och trogen tjänst.  Det är politikerna i Omsorgsnämnden som tar beslut som utdelning.

Posted in Fonder & Stipendier.