Svenska institutet

Stipendier och bidrag

Foto: Susanne Walström/imagebank.sweden.se

 

https://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/

 

 

Svenska institutet anordnar och förmedlar flera olika program för både in- och utresande stipendiater, och administrerar även bidrag för samarbeten kring Östersjöregionen.

Under stipendietiden omfattas inresande stipendiater av det relationsskapande nätverket SI Network for Future Global Leaders för att förbättra utbytet och kontakten med och mellan deltagarna. SI arbetar även med ett aktivt alumnnätverk för att ge tidigare stipendiater och bidragsmottagare möjlighet att fördjupa relationen till Sverige även efter programtiden.

Stipendier för utresande

Svenska studenter kan söka stipendier för studier utomlands.

Stipendier från SI

Svenska institutet erbjuder både individuella stipendier och möjligheter att söka stöd för institutionellt samarbete, främst för utbyte på universitets- och högskolenivå. Stipendier kan sökas för studier i BelgienPolen och USA. Klicka på respektive land för att läsa mer om de individuella stipendierna.

Svenska institutet erbjuder även stipendier för utresande till Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ukraina, Ryssland, Vitryssland, Georgien och Moldavien genom Visbyprogrammet.

 

 

 

 

 

 

Andra stipendier

Även för studier i Island, ItalienJapan, KinaMexikoTjeckien och Tyskland erbjuds stipendier, men inte av Svenska institutet.

Riksdagens interparlamentariska grupp, som förvaltar stiftelsen Braathens fond, utlyser resestipendium för studenter på Magister/Master-nivå som ska användas för en fältresa utomlands vårterminen 2016, i syfte att insamla material som ska ligga till grund för uppsatsskrivning. För mer information, vänligen besök Riksdagens hemsida.

Stipendier för utresande svenskar inom North2North-programmet

North2north studentutbytesprogram erbjuder stipendier och avgiftsbefriade studieplatser till utresande studenter från Luleå tekniska universitet, Mittuniversitet,  Umeå universitet och Stockholms universitet för vistelser under en eller två terminer på ett av partnerlärosätena i Kanada och i Alaska (USA). Läs mer om North2North.

Creative Force

Creative Force är ett stödprogram som syftar till att främja yttrandefrihet, MR och demokrati genom kreativa projekt som arbetar med kultur och media som metod för förändring. Vi stöder svenska samarbetsprojekt genom delprogram i tre geografiska områden. Läs mer om Creative Force.

Stipendier för inresande och svenskstuderande

Svenska institutet har termins- och läsårsstipendier för över 800 utländska studenter, doktorander och forskare. Dessa stipendiater finansieras inom ett antal olika program med fokus på olika länder och studieområden.

SI Study Scholarships (SISS) riktar sig till utvecklingsländer som Sverige har ett långsiktigt samarbete med och för övriga OECD/DAC-länder. Nästa reguljära utlysning för SISS öppnar i december 2015 för masterstudier med början hösten 2016.

Information om stipendieprogrammen och om hur man söker finns på SI:s webbplats Studyinsweden.se, en portal för information om studier i Sverige som riktar sig till utländska studenter och forskare. Vid frågor kontakta sischolarships(a)si.se

Svenska institutet erbjuder även bidrag och stipendier för studier i svenska språket och vistelse i Sverige. Läs mer på SI:s webbplats Svenska språket i världen.

Stipendier för samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet beviljar stipendier inom Visbyprogrammet – ett program som syftar till att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i Östersjöregionen och dess närområde (Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland). Läs mer om Visbyprogrammet.

Bidrag för samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet ger ut bidrag för Östersjösamarbete inom två områden: projektinitiering och tematiska partnerskap. Dessa kan sökas för samarbeten i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Vitryssland, Ukraina, Ryssland, Georgien och Moldavien. Såddfinansiering är tänkt att användas för att starta nya eller utvidga redan existerande samarbeten i Östersjöregionen. Tematiska partnerskap är ämnade att stödja samarbeten mellan olika sektorer och aktörer inom åtgärdsinriktade projekt.

Stöd för forskning om Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg är en av de främsta representanterna för svenskt engagemang för mänskliga rättigheter. Hans liv och öde har uppmärksammats världen över. Svenska institutet har möjlighet att ge bidrag till oberoende forskning om Raoul Wallenbergs person och öde, framför allt i utländska arkiv.

Kontakta Åsa Lundmark för mer information om stöd för forskning om Raoul Wallenberg.

Posted in Fonder & Stipendier.