Fond för kläder åt behövande barn i Eskilstuna

Stiftelsen Galléenska fonden
Box 307
Eskilstuna församling
631 04 ESKILSTUNA
016-17 07 00

Sedan permutationsbeslut 2014 ska avkastningen för uppfostran, kläder och underhåll åt behövande barn av båda könen i Eskilstuna församling.