Svenska Diabetesförbundets medlemsfonder

Svenska Diabetesförbundets medlemsfonder

Medlemmar i Svenska Diabetesförbundet har möjlighet att ansöka om bidrag från våra fonder för olika ändamål.

Kurt Emil Johanssons testamente

Personer med diabetes och dokumenterad synskada som är boende i Kalmar län, har möjlighet att söka medel ur Kurt Emils Johanssons testamente. För sökande av medel ur detta testamente är medlemskap inget krav. 

Mer information om Kurt Emil Johanssons testamente.

Stiftelsen Bertil Dahléns minnesfond

Stiftelsen Bertil Dahléns minnesfond delar ut stipendier till ungdomar med diabetes typ-1. Stipendiet ska användas till inrikes- eller utrikesresor för de som vill förkovra sig i diabetes genom att till exempel delta i utbildningar eller kongresser i ämnet.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år. Ansökan ska ske skriftligen på angiven ansökningsblankett.

Sista ansökningsdag är 30 september varje år och utbetalningar sker senast 31 december.

Ansökningsblankett Bertil Dahléns minnesfond (pdf)

Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond

Stiftelsen ger i anslutning till julen ekonomisk hjälp till pensionerade medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år. Ansökan ska ske skriftligen på angiven ansökningsblankett. Maximalt kan, vid ett eventuellt beviljande av bidrag, högst 2.000 kr utbetalas per person och år.

Sista ansökningsdag är 30 september varje år och utbetalning sker senast 15 december.

Ansökningsblankett Lydia och Oscar Linders minnesfond (pdf)

Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond

Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond har till ändamål att ge bidrag till barn med diabetes, så att de kan få ha lite roligt.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år. Ansökan ska ske skriftligen på en av förbundet tillhandahållen ansökningsblankett. 

Sista ansökningsdag är 31 augusti varje år och utbetalning sker senast 31 december.

Ansökningsblankett Ingrid och Ebbe Johanssons minnesfond (pdf)

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond

Stiftelsen kan lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundets lokalföreningar när andra hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till buds. Hjälpåtgärderna ska ha anknytning till vården av diabetes eller till följdkomplikationer av sjukdomen.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år.

Stiftelsens medel anslås i tidningen Diabetes nr. 1 varje år. Ansökningar såväl som utbetalningar kan göras löpande under året.

Ansökningsblankett för Svenska Diabetesförbundets hjälpfond 2016 (pdf)

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond har inget samband eller samarbete med den så kallade Hjälpfonden som fått sitt 90-konto indraget! Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond (Diabetesfonden) har däremot ett 90-konto, 90 09 01-0, som är godkänt av Stiftelsen för insamlingskontroll, Sfi.

Stiftelsen Bror Lindahls fond 2

Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 delar ut enskilda bidrag för att finansiera rekreation och semestervistelser för medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år. 

Medel anslås i tidningen Diabetes nr 3 varje år. Sista ansökningsdag är 30 september varje år och utbetalning sker senast 31 december.

Ansökningsblankett för Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 2016 (pdf)

Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom

Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom delar ut stipendier till ungdomar med diabetes som utövar någon form av idrott. Stipendierna ska användas till resor och träningsläger.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år. 

Stiftelsens medel anslås i tidningen Diabetes nr. 6 varje år. Sista ansökningsdag är 31 januari varje år och utbetalningar sker senast under maj månad.

Ansökningsblankett för Karin och Henrik Petterssons fond 2016 (pdf)

http://www.diabetes.se/Medlem/Svenska-Diabetesforbundets-medlemsfonder/

Posted in Fonder & Stipendier.