Här kom löpbandet till användning ;)

Apparently I've been using treadmills wrong my whole life!

Publicerat av The Shrew den 29 november 2015

Posted in kul.