Svenska Lantbruksveckans fond

Ansökan 5 maj

Svenska Lantbruksveckans fond

– främjar de gröna näringarnas ställning i samhället genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten.

 • Vill Du aktivera ungdomar och barn i eller nära naturen?
 • Vill Du skapa möten mellan människor i jord-, skog- eller trädgårdsbranschen?
 • Vill Du arrangera en aktivitet som skapar dialog och stärker de gröna näringarna i samhället?

Sök pengar ur Svenska Lantbruksveckans fond!

Beslut om anslag ur Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond (omgång LV2015) är klart.

→ För att se resultat, logga in på ditt konto.

Till dig som fått projektanslag:

Projektanslag – skriv ut kontraktet / rekvisition (2 ex), underteckna och skicka dem till oss. Beviljade medel ska rekvireras inom 12 månader från beslutsdatum. Läs kontraktet noga för övriga villkor.

Till dig som fått avslag:

Någon motivering till beslut lämnas inte.

 

→ Skapa konto för din ansökan här!

Obs! Ansökan måste vara inne före kl 17.00 den 5 maj! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem. Bilagor måste vara i pdf-format. Se FAQs nedan.

Fyra unga pysslar med trädgårdsarbete.

Sök anslag senast 5 maj.

Kriterier för anslag från Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond, beslutade 2014-02-03 (gäller t v):

  • Aktiviteterna ska vara utvecklande och inte redan göras av andra. Samma, eller mycket likartade aktiviteter, kan stödjas högst 3 år i följd.
  • Prioritet ges till ansökningar vilka uppfyller en eller flera av nedanstående punkter (utan rangordning):
   –          Som riktar sig till yngre målgrupper;
   –          Där flera parter samverkar;
   –          Som bidrar med egna insatser i form av tid och/eller pengar;
   –          Som har god spridningseffekt;
   –          Som initierar något nytt.
  • Ansökningarna, som bör ligga mellan 100 000 och 400 000 kronor, ska innehålla mål, aktiviteter och budget. 20 procent av beviljade medel innehålls tills en redogörelse lämnats för genomförd aktivitet. Redogörelsen ska omfatta hur pengarna använts, själva aktiviteten och dess måluppfyllelse.

Vanliga frågor – FAQs

 1. Vad gäller för CV?
  Man skriver CV i själva ansökan (det kommer upp instruktion när man elektroniskt börjar fylla i ansökan), ej som bilaga. Endast huvudsökandes CV krävs. CV för medsökande/projektmedlemmar behövs inte.
 2. Vad gäller för bilaga?
  Bilaga ska vara i PDF-format och maximal storlek är 2 MB.
 3. Kan jag få resebidrag?
  Endast projektanslag beviljas, inga resebidrag.
 4. När får jag besked?
  Besked lämnas vecka 26–27.
 5. Hur lång tid har jag på mig för den påskrivna ansökan?
  Påskriven ansökan ska postas inom en vecka efter sista datumet, alltså senast 12 maj.

 

 

Frågor? Kontakta Keiko Blesserholt, tel 08-54 54 77 13.

Ladda ned kontraktsvillkoren

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier, kul.