Stiftelsen Domprost Rexius´ Minne

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Domprost Rexius´ Minne

Organisationsnummer: 857201-4044
c/o Adress: SEB
Adress: Institutioner & Stiftelser
Postnummer: 405 04
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 031-622516
Fax:  
E-post: inger.lind@seb.se
Webbsida:  
Kontaktperson: Inger Lind, 031-621862
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att å fastigheten Måsen 3:44 i Onsala socken av Hallands län uppföra och driva ett sommarhem, där barn från mindre bemedlade hem, i första hand från Göteborgs Domkyrkoförsamling, kan komma i åtnjutande av en stärkande sommarvistelse. Om behov och tillgångar finns må verksamheten kunna utvidgas till att i nämnda hem bereda t. ex. konvalscentvård åt barn även vintertid.