Arvid Brieands Stiftelse

Stiftelsenamn:

Arvid Brieands Stiftelse

Organisationsnummer: 802000-4381
c/o Adress:  
Adress: Ortalavägen 373
Postnummer: 764 91
Ort: VÄDDÖ
Telefonnummer: 0703-771180
Fax:  
E-post: stiftelsekonsultersenius@telia.com
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att lämna hjälp åt fattiga sångstuderande som icke åtnjuter undervisning i statliga musikinstitut, samt förvalta kompositören Brieands kompositioner.
Posted in Fonder & Stipendier.