Stiftelsen för Pauvres Honteux i Karlstad

Stiftelsenamn:

Stiftelsen för Pauvres Honteux i Karlstad

Organisationsnummer: 802426-0971
c/o Adress: Kerstin Rosenberg
Adress: Odenvägen 18
Postnummer: 663 32
Ort: SKOGHALL
Telefonnummer: 0708-89 88 30
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Karlstad
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att dels lämna pension åt sådana kvinnor inom Karlstads kommun som kan anses tillhöra så kallade "pauvres honteux", dels anslå medel till sådana syften som främst gagnar äldre kvinnor.
År: 2014
Tillgångar: 6.869.766 kr
Posted in Fonder & Stipendier.