Stiftelsen till understöd för Pauvres Honteux i Uppsala

Stiftelsenamn:

Stiftelsen till understöd för Pauvres Honteux i Uppsala

Organisationsnummer: 817600-1611
c/o Adress:  
Adress: Box 15135
Postnummer: 750 15
Ort: UPPSALA
Telefonnummer: 073-9806500
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Uppsala län
Säte: Uppsala
Ändamål: Att i mån av tillgångarna understödja sådana inom Uppsala boende ståndspersoner, särdeles av kvinnokönet, som tryckta av fattigdom i förening med sjuklighet eller ålderdomsbräckligheter likväl icke finna för sig tillständigt att genom allmosors begärande av den allmänna fattigvården förskaffa sig ett behövligt underhåll.
År: 2012
Tillgångar: 20.881.700 kr
Posted in Fonder & Stipendier.