Stiftelsen Sancta Ragnhilds Gilles Understödsfond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Sancta Ragnhilds Gilles Understödsfond

Organisationsnummer: 815600-4122
c/o Adress:  
Adress: Box 12
Postnummer: 151 21
Ort: Södertälje
   
   
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Södertälje
Ändamål: Disponibel avkastning skall användas till stipendier för studier eller till annat stöd åt behövande. Visst företräde skall ges åt gillesmedlemmar och deras anhöriga.
År: 2013
Tillgångar: 9.018.147 kr