Anders och Ingrid Anderssons stiftelse för psykiskt utvecklingsstörda

Stiftelsenamn:

Anders och Ingrid Anderssons stiftelse för psykiskt utvecklingsstörda

Organisationsnummer: 852000-6290
c/o Adress: Claes Linder
Adress: Fredrikskulle 39
Postnummer: 431 38
Ort: MÖLNDAL
Telefonnummer: 031-208469
Fax:  
E-post: claesghl@yahoo.se
Webbsida:  
Kontaktperson: Claes Linder
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Mölndal
Ändamål: Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att lämna understöd för vård, habilitering och liknande för psykiskt utvecklingsstörda boende i Mölndals kommun, sekundärt för psykiskt utvecklingsstörda boende i Göteborgs och Bohus län.
Posted in Fonder & Stipendier.