Sparbanksstiftelsen Dalarna

Stiftelsenamn:

Sparbanksstiftelsen Dalarna

Organisationsnummer: 883201-9692
c/o Adress:  
Adress: Box 717
Postnummer: 791 29
Ort: FALUN
Telefonnummer: 023-470 00
Fax: 023-652 58
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Dalarnas län
Säte: Falun
Ändamål:

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna, får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Dalarna.

Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

År: 2014
Tillgångar: 64.622.000 kr