Stiftelsen S och M Cronbergs minnesfond för pauvres honteux

Stiftelsen S och M Cronbergs minnesfond för pauvres honteux

MALMÖ

Utdelas till äldre behövande s k pauvres honteux. Utdelning högst 1/3 basbelopp. Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster - Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

 

Ansökningstid senast 1 juli. Utdelning den 1 september.

 

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html