Stiftelsen Anton och Alice Perssons Minnesfond

Stiftelsen Anton och Alice Perssons Minnesfond
Box 89 Swedbank
891 22 ÖRNSKÖLDSVIK
0660-79503

Att främja vård, behandling, rehabilitering och rekreationsresor för reumatiker, psoriasis- och diabetessjuka personer inom Västernorrlands län i de fall där behovet ej kan tillgodoses inom samhällets ordinarie verksamhet. Om det gagnar den sjuke kan även bidrag ges till anhöriga för ovan angivna ändamål.

Bygga om en buss till ett hem

Guy converts old school bus into a home (albeit a small home)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The full selection of photographs can be found on http://imgur.com/gallery/kaU4b