Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Samariterhemmet arbetar med diakoni, i nära relation till Svenska kyrkan och i samarbete med andra organisationer, företag och enskilda personer. Diakoni är ett kyrkligt begrepp som innebär ett särskilt ansvar att  värna om den enskilda människan bland utsatta grupper i samhället. Vi vill stå på de svagas sida och hjälpa människor att leva ett bra och värdigt liv. Vårt arbete har sin grund i kristna värderingar och tillsammans med andra människor vill vi stödja den enskilda människan utifrån sin situation i socialt, fysisk, psykiskt och andligt avseende.

 
Välkommen att kontakta oss eller att stödja vårt arbete med en gåva.
 
Gåvor tas tacksamt emot på PlusGiro 87 66-8  eller Bankgiro 230-0366
 
 

25 inexpensive ways to keep your kids busy when they’re bored