Gunilla Fristedts Minnesfond

Gunilla Fristedts Minnesfond

 

Fondens syfte är att hjälpa hundar som hamnat i nöd.

Sista ansökningsdag: löpande under året.

Statuter

§ 1
Fonden har instiftats till minne av Gunilla Fristedt och har till syfte att ekonomiskt stödja åtgärder för hundar som hamnat i nöd hos uppfödare.

§ 2
Fondens kapital och avkastning får användas för ändamålen. SKK ska aktivt verka för att medel tillförs fonden för att den långsiktigt ska kunna verka.

§ 3
Fondens medel kan när som helst disponeras. Beslut om användande fattas av SKKs styrelse eller den/de som styrelsen utser.

§ 4
Fondens kapital förvaltas av SKK och redovisas inom SKKs balansräkning, om inte annat beslutas.

§ 5
Om fonden upplöses ska kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst gynnas. Beslut härom fattas av SKKs styrelse.

Läs mer

Ansökningsblankett

Ansökan om anslag från minnesfond

Den här blanketten använder du för att söka bidrag ur någon av de minnesfonder som Svenska Kennelklubben förvaltar.
 

Stiftelsen Elisabeth och Herman Rhodins minne

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Elisabeth och Herman Rhodins minne

Organisationsnummer: 802002-7960
c/o Adress: SE-Banken Stiftelseförvaltning
Adress:
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer:
Fax:
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att utdela stipendier vid Stockholms universitet, varvid företräde bör tillerkännas begåvade och flitiga studerande, som är barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförliga personer inom de s k fria yrkena.
År: 2014
Tillgångar: 26.092.920 kr