Stiftelsen Den Evangeliska Mariavägen i Östergötlands län

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Den Evangeliska Mariavägen i Östergötlands län

Organisationsnummer: 824000-1035
c/o Adress: Mariadöttrarna O.S.B.
Adress: Heliga Hjärtas Kloster
Postnummer: 592 93
Ort: BORGHAMN
Telefonnummer: 0143-21020
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Vadstena
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att i hus och hem som upprättats eller kommer att upprättas på kristen, kyrklig grund av Mariadöttrarnage ensamstående kvinnor möjlighet att med Jungfrun Maria som förebild förverkliga kallelsen till ett gemensamt liv i bön och arbete under de tre evangeliska råden - klosterlivskapa en atmosfär av stillhet och gästvänlighet för människor - främst kvinnor - till läkedom, vila, krafthämtning och förnyelse möjlighet till samtal och till att deltaga i ett klosters fasta, regelbundna böne- och gudstjänstliv.
År: 2014
Tillgångar: 59.838.777 kr