Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

Stiftelsenamn:

Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

Organisationsnummer: 802424-3977
c/o Adress: SEB
Adress: Stiftelser
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7635000
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  

Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för ekonomisk behövande sjuka och handikappade bosatta i Kronobergs län. Bidrag lämnas för vård, rehabilitering och liknande ändamål.

att ansöka

Ansökningsblankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 15 april eller 15 november.

Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till sjuka och handikappade bosatta i Kronobergs län, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål.
År: 2014
Tillgångar: 13.283.181 kr