Stockholms universitets donationsstipendier

Halmstads kommuns fonder för behövande

Mellan den 1 juni-31 augusti kan invånare ansöka om fondmedel. Önskar man söka bidrag från någon av kommunens förvaltade stiftelser skriver man ett kort men tydligt brev med motivering till varför man bör erhålla bidrag, inkluderar adress och telefonnummer och adresserar brevet till stiftelsens namn på följande adress:

Stiftelsens namn
Halmstads kommun
Box 153
301 05 HALMSTAD

Alternativt tar man kontakt med den kommunala nämnd/förvaltning som för varje stiftelse står som ansvarig vid rubriken "Förvaltning" för att erhålla vidare instruktioner för en ansökan.

Förvaltas stiftelsen av barn- och ungdomsnämnden?
klicka här för vidare instruktioner.

Förvaltas stiftelsen av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden?
klicka här för vidare instruktioner.

 

https://www.halmstad.se/download/18.401b44221553a0c90ec12f05/1467375250783/Stiftelser+2016.pdf

https://www.halmstad.se/omsorgstod/ekonomiochbostad/stiftelser.2284.html

Stiftelsen Ingenjören Oscar Ståhlfors donation

Stiftelsen Ingenjören Oscar Ståhlfors donation
Ekonomikontoret

Kristianstads Kommun
291 80 KRISTIANSTAD
044-13 57 09

Stiftelsens ändamål är understöd till fattiga, företrädesvis sjuka i Kristianstad.

Rudolf och Therese Nordenankars stiftelse

Rudolf och Therese Nordenankars stiftelse

Hans Backne
Ståthållaregatan 3G
392 46 Kalmar
070-377 72 82

Understöd åt åldersstigna fattiga i Kalmar boende personer, företrädesvis Pauvres honteux.