Stiftelsen Malin och Nils August Svenssons minnesfond

Stiftelsen Malin och Nils August Svenssons minnesfond

Instagram Himmlajord

Bild från Instagram Himlajord

Stiftelsens ändamål är att stiftelsens medel skall användas för vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta vid Bräcke Västergård.

 

Stiftelsen Malin och Nils August Svenssons minnesfond
Box 21062
Stiftelsen Bräcke Diakoni
418 04 GÖTEBORG
031-502500
Posted in Fonder & Stipendier.