Stiftelsen Carl och Hans Lundgrens stipendiefond för studerande vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen årligen utdelas som stipendier till mindre bemedlade med goda karaktärsegenskaper och med fallenhet för de studier de bedriver vid Chalmers tekniska högskola. Om vägande skäl föreligger för slopande av stipendieutdelningen skall avkastningen användas för apparatinköp inom högskolan.

 

Stiftelsen Carl och Hans Lundgrens stipendiefond för studerande vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Chalmers tekniska högskola
412 96 GÖTEBORG
031-7721000
Posted in Fonder & Stipendier.