Stipendier till studerande vid Göteborgs Universitet, vilka härstammar från Lysekil

Stiftelsen Bergliot Kihlberg Anderssons stipendiefond

Stiftelsen Bergliot Kihlberg Anderssons stipendiefond
Ekonomiavdelningen, Box 100
Göteborgs Universitet
405 30 GÖTEBORG
031-7864316

Org. Nr: 857501-3282

Främja ungdoms utbildning och vetenskaplig forskning genom utdelning av stipendier till studerande vid Göteborgs Universitet, vilka härstammar från Lysekil och genomgått gymnasieutbildning där.

http://www.gu.se/digitalAssets/1648/1648590_led-bergliot-2016.pdf

 Ansökan vartannat år.

Posted in Fonder & Stipendier.