Risk för högre elpriser i vinter

Att elpriset går upp beror på att bristen på regn det senaste året har gjort att det är mindre vatten än normalt i vattenkraftverkens magasin. Förra sommaren var läget det motsatta.

Kan vara klokt att binda till fast elavtal några år!

http://www.di.se/nyheter/risk-for-hogre-elpriser-till-vintern/