Disponent och Fru Henry Dunkers stiftelse för bespisning av obemedlade eller mindre bemedlade personer i Helsingborg

Disponent och Fru Henry Dunkers stiftelse för bespisning av obemedlade eller mindre bemedlade personer i Helsingborg
Stadsledningförvaltningen
Helsingborgs Kommun
251 89 HELSINGBORG
042-10 50 00

Stiftelsens ändamål är att användas för bespisning av mindre bemedlade personer, sedan minst 1/10 av den årliga avkastningen lagts till kapitalet. Avkastningen får dock inte utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

Posted in Fonder & Stipendier.